Cách cài đặt phông chữ cho Photoshop

Các nhà thiết kế đồ họa tìm thấy giá trị trong việc duy trì một thư viện phông chữ lớn, nhưng trên máy tính Windows, rất nhiều phông chữ làm chậm đáng kể tốc độ khởi động máy tính. Theo thiết kế, Windows sẽ tải tất cả các tệp phông chữ đã cài đặt. Khi bạn đã có vài nghìn trong số chúng — tốt, hãy lấy một tách cà phê trong khi bạn đang đợi máy tính để bàn tải.

Khi bạn tải xuống và cài đặt phông chữ trên PC, bạn thường cài đặt chúng để sử dụng trong một số chương trình từ Photoshop đến Microsoft Word . Cải thiện hiệu suất máy tính của bạn bằng cách tách riêng các phông chữ mà bạn sẽ chỉ sử dụng với các sản phẩm của Adobe.

Cách cài đặt phông chữ cho Photoshop

Cách cài đặt phông chữ cho Photoshop

Quản lý phông chữ với Adobe Typekit

Các điều khoản cấp phép của Adobe Typekit, là phương pháp tiêu chuẩn để quản lý phông chữ với danh mục ứng dụng của Adobe Creative Cloud, cấm sử dụng file phông chữ ngoại tuyến trừ khi bạn đã mua tệp đó hoàn toàn từ cơ sở sản xuất ban đầu.

Phần mềm máy tính để bàn Creative Cloud của Adobe chỉ lưu trữ các phông chữ Typekit được cấp phép nhưng chưa được mua trong một thư mục tạm thời và xóa chúng khi các ứng dụng Adobe đóng lại. Như vậy, không có cách hợp pháp nào để truy cập phông chữ Typekit trên máy tính cục bộ của bạn.

Cài đặt phông chữ trong các phiên bản Photoshop cũ hơn

Tuy nhiên, với các phiên bản cũ hơn của Adobe Creative Suite — trước Creative Cloud — bạn có thể cài đặt hầu hết các phông chữ đặc biệt liên quan đến thiết kế đồ họa của mình trong một thư mục chỉ dành cho Adobe để Windows không “thấy” chúng, nhưng Adobe Photoshop thì có, nghĩa là các phông chữ sẽ có sẵn trong menu của Photoshop nhưng chúng sẽ không thể truy cập được từ các ứng dụng Windows (không phải Adobe) khác. Quá trình này bỏ qua Windows tự động tải các tệp phông chữ khi khởi động, do đó cải thiện hiệu suất hệ thống.

Lưu bộ sưu tập phông chữ của bạn tại đây tại C:\Program Files\Common Files\Adobe\Fonts.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết: Cách cài đặt phông chữ cho Photoshop

0/5 (0 Reviews)

Add Comment