Cách lưu file Photoshop về phiên bản cũ

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách lưu file PSD cho các phiên bản Photoshop cũ bằng cách sử dụng tất cả các phiên bản Adobe Photoshop hiện được hỗ trợ cho Creative Cloud trên Windows và macOS.

Cách lưu file Photoshop về phiên bản cũ

Xem thêm: Cách sử dụng công cụ xóa nền Erase Background trong photoshop

Đặt tùy chọn mặc định trong tùy chọn Photoshop có tên là Maximize PSD and PSB File Compatibility (Tối đa hóa khả năng tương thích tệp PSD và PSB) trong menu Edit > Preferences > File Handling . Cài đặt này là cố định, vì vậy bạn chỉ cần đặt một lần.

Đảm bảo rằng khu vực ở dưới cùng của khu vực File Compatibility được đặt thành Always hoặc Ask. Tuy nhiên, bật tùy chọn này sẽ dẫn đến kích thước file lớn hơn. Nếu bạn chỉ thỉnh thoảng cần tính năng này, hãy đặt nó thành Ask . Bằng cách này, Photoshop sẽ hỏi bạn có muốn tối đa hóa khả năng tương thích mỗi khi bạn lưu file không.

Cách lưu file Photoshop về phiên bản cũ
Cách lưu file Photoshop về phiên bản cũ

Mở các file PSD mới  bằng phần mềm cũ

Khi bạn mở file Photoshop PSD mới trong phiên bản Photoshop cũ hơn, các tính năng mới của Photoshop sẽ không tiếp tục khi file  được mở trong phiên bản không chứa các tính năng này. Nếu file được chỉnh sửa và lưu trong phiên bản cũ hơn, các tính năng không được hỗ trợ sẽ bị loại bỏ.

Ví dụ: một số chế độ blending mode mới đã được thêm vào Creative Cloud kể từ khi Photoshop 6 ra mắt. Nếu bạn sử dụng bất kỳ thứ nào trong số này trong file của mình và sau đó chỉnh sửa nó trong phiên bản cũ hơn, hình ảnh có thể khác.

Các tính năng mới khác như smart objects, các lớp hiệu ứng nhất định, tập hợp lớp hoặc nhóm và cấu hình lớp không được chuyển sang. Tạo một bản copy của file và đơn giản hóa nó hết mức có thể trước khi mở nó trong phiên bản cũ hơn.

Điều tương tự cũng áp dụng khi mở tệp Photoshop trong phần mềm không phải của Adobe khác đọc tệp PSD.

Một số chương trình cung cấp tùy chọn Lưu dưới dạng PSD . Mỗi chương trình lưu một phiên bản cụ thể của tệp PSD. Trừ khi bạn biết cụ thể tùy chọn lưu PSD dưới dạng phiên bản Photoshop nào được tối ưu hóa cho phiên bản Photoshop nào, bạn có thể gặp phải sự cố tương thích khi mở các tài liệu đó trong các phiên bản Photoshop cũ.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết: Cách lưu file Photoshop về phiên bản cũ

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *