Cách sử dụng Công cụ Marquee trong Photoshop

Cách sử dụng Công cụ Marquee trong Photoshop

Cách sử dụng Công cụ Marquee trong Photoshop như thế nào. Xem quan bài viết bên dưới đây nhé.

Điều cần biết
Chọn công cụ select và chọn vùng chọn hình chữ nhật, hình elip, một hàng hoặc một cột. Chọn một khu vực của hình ảnh để làm việc.
Đối với hình elip và hình chữ nhật, giữ phím Shift để tạo hình tròn và hình vuông. Đối với những cái khác, nhấp và kéo để chọn một dòng.
Để di chuyển vùng chọn trong khi vẫn đang tạo, nhấn giữ phím cách và kéo chuột. Để tiếp tục thay đổi kích thước, hãy nhả phím cách .
Về cốt lõi, công cụ select chọn các phần của hình ảnh để bạn có thể chỉnh sửa chúng, chẳng hạn như ba mục trong menu Lasso. Nhưng nó có thể làm một số điều mà những tính năng đó không thể. Đây là cách sử dụng nó.

Cách sử dụng Công cụ Marquee trong Photoshop

Xem thêm: Khám phá thế giới của Layer Styles trong Photoshop

Cách sử dụng Công cụ Marquee trong Photoshop
Cách sử dụng Công cụ Marquee trong Photoshop

Bạn có thể sử dụng công cụ select của Photoshop để chọn các vùng của ảnh mà sau đó bạn có thể sao chép, cắt hoặc xén. Nó cũng có thể cô lập các phần khác của đồ họa để áp dụng bộ lọc hoặc hiệu ứng cho một khu vực cụ thể. Các lựa chọn vùng chọn cũng đánh dấu ranh giới cho các lệnh tô và tô để tạo các hình dạng và đường kẻ. Các hướng dẫn này áp dụng cho Photoshop CS5 trở lên, mặc dù một số cài đặt và lệnh có thể khác nhau giữa các phiên bản.

  1. Mở hình ảnh bạn muốn chỉnh sửa trong Photoshop.
  2. Chọn công cụ marquee trên thanh công cụ Photoshop . Đây là phần thứ hai, bên dưới công cụ move . Để truy cập bốn tùy chọn của vùng lựa chọn, giữ phím chuột trái trên công cụ và chọn một trong các tùy chọn bổ sung từ trình đơn bật lên.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh bàn phím M để chuyển sang công cụ select. Sử dụng Shift-M để chuyển đổi giữa phiên bản hình chữ nhật và hình elip.

Cách sử dụng công cụ Select
Cách sử dụng công cụ Select

3. Chọn một khu vực của hình ảnh để làm việc. Định vị chuột ở nơi bạn muốn bắt đầu lựa chọn và nhấp vào nút chuột trái, giữ nó trong khi bạn kéo vùng chọn đến kích thước mong muốn.

Đối với vùng chọn hình elip và hình chữ nhật. Hãy giữ phím Shift để tạo các hình tròn và hình vuông hoàn hảo.

Đối với vùng chọn một hàng và một cột. Hãy nhấp và kéo vùng chọn để chọn đường một pixel mà bạn chọn.

Tạo vùng chọn với công cụ Select
Tạo vùng chọn với công cụ Select

Để di chuyển vùng chọn trong khi bạn vẫn đang tạo vùng chọn. Hãy nhấn giữ phím cách và kéo chuột; vùng chọn sẽ di chuyển thay vì thay đổi kích thước. Để tiếp tục thay đổi kích thước , hãy nhả phím cách .

Khi bạn đã chọn mọi thứ mình muốn, hãy nhấp và kéo để di chuyển vùng chọn. Bạn cũng có thể di chuyển nó bằng các phím mũi tên .

Tùy chọn bổ sung cho Công cụ Marquee

Tùy chọn bổ sung
Tùy chọn bổ sung

Khi bạn chọn công cụ select. Một bộ tùy chọn mới sẽ xuất hiện trên thanh công cụ ở đầu màn hình.

Nhóm đầu tiên xác định điều gì sẽ xảy ra mỗi khi bạn nhấp chuột:

  • New selection : Bạn sẽ bắt đầu một hình dạng hoàn toàn mới.
  • Add to selection : Nếu bạn thực hiện một lựa chọn và nhấp lại, hai khu vực sẽ kết hợp với nhau nếu chúng chồng lên nhau. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn này bằng cách giữ phím Shift trước khi thực hiện lựa chọn tiếp theo.
  • Subtract from selection : Hình dạng thứ hai bạn tạo sẽ tự loại bỏ chính nó khỏi vùng chọn đầu tiên.(tức là, đặt một hình tròn bên trong một hình tròn khác sẽ tạo ra một vùng chọn có hình dạng chiếc bánh rán). Bạn cũng có thể trừ một lựa chọn khỏi một lựa chọn khác bằng cách giữ phím Alt hoặc Option trước khi bắt đầu tạo hình thứ hai.
  • Intersect from selection : Tạo nhiều hình dạng sẽ cung cấp cho bạn vùng chọn dựa trên vị trí chúng chồng lên nhau.
  • Feather cho phép bạn tạo đường viền mềm hơn cho vùng chọn của mình. Nhập giá trị từ 0 đến 250 để đặt khoảng cách bạn muốn làm mờ vùng chọn bên ngoài đường bạn chọn.

Hộp Anti-alias cho Photoshop biết liệu có “làm mịn” các đường viền của vùng chọn hay không. Cài đặt này hữu ích khi bạn đang làm việc với hình ảnh có độ phân giải thấp.

Đưa các lựa chọn vào sử dụng

Xem thêm: Cách lưu file Photoshop về phiên bản cũ

Khi bạn đã chọn một khu vực, bạn có thể áp dụng các cách sử dụng khác nhau cho khu vực đó. Sử dụng bộ lọc Photoshop và nó sẽ chỉ áp dụng cho vùng chọn. Cắt, sao chép và dán để sử dụng ở nơi khác hoặc thay đổi hình ảnh của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng nhiều chức năng trong menu Edit . Chẳng hạn như tô màu , nét vẽ hoặc biến đổi để thay đổi vị trí bạn đã chọn.

Tạo một layer mới, sau đó điền vào vùng chọn để tạo hình. Khi bạn tìm hiểu các công cụ chọn, bạn sẽ có thể thao tác không chỉ toàn bộ mà cả các phần hình ảnh của mình.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết: Cách sử dụng Công cụ Marquee trong Photoshop

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *