Liên hệ

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Phát  Triển Ưu Việt

     MST: 0315169546

    inanuuviet@gmail.com

     Liên hệ đặt hàng: 079 401 8802

     Liên hệ giao hàng: 076 476 0567

    Thời gian làm việc: 7h45 – 19h00

     Địa chỉ: 74 Đường số 7, phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM