Mẫu menu đẹp dành cho thiết kế giá rẻ

Bên dưới đây là các mẫu menu bạn có thể lựa chọn cho gói thiết kế theo mẫu với giá rẻ. Nếu các bạn đã cài phần mềm Ai hay corel thì có thể tải các mẫu này về tham khảo cho bản thiết kế menu của mình.

Bạn cần in menu nhựa, menu bồi formex tờ rời hay menu ép nhựa hãy liên hệ chúng tôi nhé.

Menu 1

https://www.dropbox.com/scl/fi/f7mztk5siti9pawpzvumr/menu-1.rar?rlkey=ksn0o78k2vclwgyz3ohg3uaef&dl=0

File: Ai

Menu 2

https://www.dropbox.com/scl/fi/ebsnegnsiinavizzrlll0/6533cb6347956.zip?rlkey=bc6cjclo4t73bwyamfz6ys689&dl=0

Menu 3

https://www.dropbox.com/scl/fi/ysy3htczcnap6vfan8wqv/menu-3.zip?rlkey=ewh91bdkemwq1boq9vp6jp0oo&dl=0

Menu 4

https://www.dropbox.com/scl/fi/c4golgkox0lzg01ammw35/menu-4.zip?rlkey=tdwxud8g602vzr6gvzp5r2tj6&dl=0

Menu 5

File Corel

https://www.dropbox.com/scl/fi/byxpj8dgqf6wjidxzymw4/menu-5.zip?rlkey=c69k33hswvybou3o4org9kmmj&dl=0

Menu 6

https://www.dropbox.com/scl/fi/nkufngl3pq6r07ndmdons/65c3b21b5b253_401360.zip?rlkey=mts2bz0ilm8sdaz2plahtzdlm&dl=0

File Ai

Menu 7

https://www.dropbox.com/scl/fi/zslwsdw78oudo1yhkczdo/menu-7.zip?rlkey=77vawtboldq9rbmf1tcw7lcxi&dl=0

File: Ai

Menu 8

https://www.dropbox.com/scl/fi/a7vv7xwsvj89h0wfkgzmz/menu-8.zip?rlkey=apzg7gn2opkna5w6y0g6d0mrl&dl=0

File: Ai

Menu 9

https://www.dropbox.com/scl/fi/h9hlmncozi09mujq8fuii/menu-9.zip?rlkey=abh32w3s16475y2fb7qxvvlir&dl=0

File: Corel

Menu 10

https://www.dropbox.com/scl/fi/cq3ghy95ly4935j7j59s2/menu-10.zip?rlkey=mhfxt2npxnoj5tvpdq1hytllb&dl=0

File Ai

Menu 11

https://www.dropbox.com/scl/fi/99b5ztgrij2wn42vgna1f/menu-11.zip?rlkey=ph48k4s2eoez5zpnej2hjsflg&dl=0

File: Ai

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *