In hóa đơn bán lẻ giấy Fort 70 gsm khổ giấy A4

Đặt hàng in biểu mẫu giấy Fort 70 gsm khổ giấy A4 dưới đây: