In catalogue A4 ép keo nhiệt

50.000

Đặt hàng in catalogue A4 dán keo

Điền số trang và số cuốn catalogue cần in để tính giá Lưu ý: - Số trang đơn. Nếu in 2 mặt, 2 trang sẽ in trên 1 tờ giấy - Catalogue đóng lò xo tối đa sẽ in được 300 trang.
Tùy chọn giấy in và quy cách đóng cuốn