In PP formex A0, A1,A2 và kích thướt tùy chỉnh

20.000