In sách đóng lò xo

30.000

Đăt hàng in sách đóng lò xo bên dưới nhé

Điền số trang tài liệu để tính giá Lưu ý: Số trang đơn. Nếu in 2 mặt, 2 trang sẽ in trên 1 tờ giấy
Sách tối đa sẽ in được 500 trang. Nếu file của bạn nhiều hơn, chúng tôi sẽ đóng thành 2 cuốn. Xin cảm ơn !
Tùy chọn giấy in