In tài liệu – có nhận in số lượng ít

Bảng giá in trắng đen:

  • < 100 tờ : 400đ/tờ 
  • <500 tờ: 350 đ/tờ
  • <1000 tờ: 250đ/tờ
  • <2000 tờ: 220 đ/tờ

Bảng giá in màu

  • < 100 tờ : 1400đ/tờ — 2 mặt = đơn giá x 1.5
  • <500 tờ: 1200 đ/tờ — 2 mặt = đơn giá x 1.5
  • <1000 tờ: 875đ/tờ — 2 mặt = đơn giá x 1.5
  • <2000 tờ: 700 đ/tờ — 2 mặt = đơn giá x 1.5

Lưu ý: Giá in màu có thể thay đổi tùy theo file.

Đặt in và upload file