In tem nhãn Decal giấy hình dạng khác

90.0001.700.000

Hình Tròn

Hình Vuông

Hình Chữ Nhật

Hình Dạng Khác