In tem nhãn decal nhựa trong

90.0001.700.000

Hình Tròn

Hình Vuông

Hình Chữ Nhật

Hình Dạng Khác