Stroke trong Ai

Bạn sử dụng bảng Stroke ( Window > Stroke ) để chỉ định xem một đường thẳng là nét liền hay nét đứt, trình tự dấu gạch ngang và các điều chỉnh dấu gạch ngang khác nếu nó được gạch ngang, độ dày nét, căn chỉnh nét, giới hạn miter, đầu mũi tên, cấu hình chiều rộng và các kiểu nối dòng và mũ dòng.

Xem thêm: Dịch vụ in giá rẻ của chúng tôi.

Chỉ cần bấm tổ hợp ctrl + 10

Stroke trong Ai

Bạn có thể áp dụng các tùy chọn cho viền cho toàn bộ đối tượng hoặc bạn có thể sử dụng các nhóm Live Paint và áp dụng các nét khác nhau cho các cạnh khác nhau trong đối tượng.

Áp dụng màu viền, chiều rộng hoặc căn chỉnh

Stroke trong Ai
Stroke trong Ai

Trong hình màu đen là màu viền (Stroke) và màu trắng là màu nền nhé các bạn.

Chọn đối tượng. (Để chọn một cạnh trong nhóm Live Paint, hãy sử dụng công cụ Live Paint Selection.)
Nhấp vào hộp Stroke trên thanh công cụ, bảng Màu hoặc bảng Điều khiển. Làm như vậy chỉ ra rằng bạn muốn áp dụng một Stroke hơn là Fill.

Chọn trọng lượng trong bảng Strokes hoặc Bảng điều khiển.

Nếu đối tượng là một đường khép kín (và không phải là nhóm Live Paint), hãy chọn một tùy chọn từ bảng Stroke để căn chỉnh nét dọc theo đường dẫn:

  • Align Stroke To Center
  • Align Stroke To Inside
  • Align Stroke To Outside

Ghi chú:

Trong phiên bản hiện tại của Illustrator, tùy chọn Align Stroke To Inside được áp dụng theo mặc định trong khi bạn đang tạo một tài liệu web. Trong một số phiên bản trước của Illustrator, Illustrator sẽ áp dụng tùy chọn Align Stroke To Center theo mặc định.
Nếu bạn cố gắng căn chỉnh các đường dẫn sử dụng các cách sắp xếp Stroke khác nhau, các đường dẫn có thể không chính xác. Đảm bảo các cài đặt căn chỉnh đường dẫn giống nhau nếu bạn cần các cạnh khớp chính xác khi căn chỉnh.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết: Stroke trong Ai

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *