Những mẫu danh thiếp – name card đẹp

Những mẫu danh thiếp – name card đẹp nhất hiện nay. Đã có file tải. Bạn nên cài phần mềm Adobe iIlustrator để chỉnh sửa file danh thiếp.

Cần đặt in danh thiếp. Vui lòng đặt in tại đây: In danh thiếp

Link tải : Tại đây

Link tải: Tại đây

Link tải về tại đây

Tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

Link tải tại đây

Link tải về tại đây

Link tải về tại đây

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *