Hiển thị số từ trong Microsoft Word

Bạn có thể cần biết có bao nhiêu từ trong tài liệu Microsoft Word của mình để phục vụ cho công việc hoặc trường học hoặc để đáp ứng các yêu cầu xuất bản cho một bài đăng trên blog hoặc tài liệu khác.

Microsoft Word đếm số từ khi bạn nhập và hiển thị thông tin này ở dạng đơn giản trên thanh trạng thái ở cuối cửa sổ tài liệu. Để có số liệu thống kê mở rộng về số ký tự, đoạn văn và thông tin khác, hãy mở cửa sổ Đếm từ.

Xem thêm: in sách

Hiển thị số từ trong Microsoft Word

Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Word cho Microsoft 365, Word 2021, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 và Word 2016 cho Mac.

Đếm từ trong Word cho PC

Thanh trạng thái hiển thị có bao nhiêu từ trong tài liệu mà không yêu cầu bạn mở một cửa sổ khác. Nếu bạn không nhìn thấy số từ trong thanh trạng thái, bấm chuột phải vào thanh trạng thái và chọn Word Count để hiển thị số từ.

Hiển thị số từ trong Microsoft Word
Hiển thị số từ trong Microsoft Word

Đếm văn bản đã chọn trong Word cho PC

Bạn cũng có thể đếm số từ trong một phần của tài liệu. Để xem có bao nhiêu từ trong một câu hoặc một đoạn trong phiên bản Word dành cho PC , hãy chọn văn bản. Số từ của văn bản đã chọn hiển thị trên thanh trạng thái ở cuối tài liệu.

Để đếm các từ trong nhiều hộp văn bản cùng một lúc, hãy nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn thực hiện các lựa chọn văn bản.

Đếm từ trong một đoạn văn bản
Đếm từ trong một đoạn văn bản

Cách mở cửa sổ đếm từ

Khi bạn cần nhiều hơn số từ, thông tin bổ sung sẽ có sẵn trong cửa sổ Đếm từ. Để mở cửa sổ Word Count trong tất cả các phiên bản Word, hãy chuyển đến thanh trạng thái và chọn số từ. Cửa sổ đếm từ chứa thông tin về số lượng:

  • Trang
  • Từ ngữ
  • Ký tự, không tính dấu cách
  • Ký tự, có khoảng trắng
  • Đoạn văn
  • Dòng

Đánh dấu vào hộp bên cạnh Include Textboxes, Footnotes, and Endnotes nếu bạn muốn chúng được đưa vào số lượng.

Chọn văn bản bạn muốn đếm.

Chọn tab Review .

Chọn Tab Review
Chọn Tab Review

Trong nhóm Proofing, chọn Word Count .

Chọn Word Count
Chọn Word Count

Đếm từ trong Word cho Mac

Trong Word dành cho Mac , hãy chọn số từ trong thanh trạng thái. Điều này sẽ hiển thị số lượng từ, ký tự, dòng, v.v. Thanh trạng thái hiển thị số từ của toàn bộ tài liệu trừ khi bạn chọn một phần của văn bản. Trong trường hợp này, số đếm cho văn bản đã chọn sẽ hiển thị.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết: Hiển thị số từ trong Microsoft Word

Xem thêm: Cách lưu file Photoshop về phiên bản cũ

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *